SINGLE USE :: CUTLERY :: NON FOOD

SINGLE USE

47594 - CHOPSTICKS SINGLE USE
Details...

10 X 100 PCS
Art. Nr. 47594
49712 - CHOPSTICKS SINGLE USE
Details...

30 X 100 PCS
Art. Nr. 49712
49711 - CHOPSTICKS SINGLE USE
Details...

100 X 24 PCS
Art. Nr. 49711
40947 - COFFE STIRRER SINGLE USE
Details...

10 X 2'000 PCS
Art. Nr. 40947
40945 - FORK SINGLE USE
Details...

20 X 100 PCS
Art. Nr. 40945
42836 - FORK SINGLE USE
Details...
CHUCHI SCHEFF
10 X 100 PCS
Art. Nr. 42836
40955 - KNIFE SINGLE USE
Details...

20 X 50 PCS
Art. Nr. 40955
41353 - KNIFE SINGLE USE
Details...
CHUCHI SCHEFF
10 X 100 PCS
Art. Nr. 41353
40944 - KNIFE SINGLE USE
Details...

20 X 100 PCS
Art. Nr. 40944
40946 - SPOON SINGLE USE
Details...

20 X 100 PCS
Art. Nr. 40946
42837 - SPOON SINGLE USE
Details...
CHUCHI SCHEFF
10 X 100 PCS
Art. Nr. 42837